İdrar Kaçırma

Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncının artmasıyla meydana gelen idrar kaçırma durumu stres üriner inkontinans (SÜİ) olarak adlandırılır. Bu durumu ortaya çıkaran iki önemli anatomik süreç bulunmaktadır:

  1. Mesane boynu hipermobilitesi (aşırı hareketlilik)
  2. İntrinsik sfinkterik yetmezlik (üretra yani idrar borusunun yetersiz kapanması)

Gebelikler, doğumlar, geçirilmiş ameliyatlar, kronik öksürükle ilgili hastalıklar, şişmanlık gibi durumlar bu anatomik sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu durum, kadının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur ve mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri arasında bazı ameliyatlar bulunmaktadır. En yaygın kullanılanlar Burch kolposüspansiyon ve Sling prosedürleridir.

Burch kolposüspansiyon ameliyatı, karından yapılır. Mesane boynunun üzerinde bulunan vajinal dokular, her iki tarafta komşu bir bağ yapıya (Cooper ligamenti) sabitlenerek asılır. Bu sayede gülme, hapşırma, öksürme gibi durumlarda karın içi basınç artışlarına bağlı olarak mesane boynu ve idrar borusu aşırı hareket etmeksizin yerinde kalır, böylece idrar kaçırma engellenmiş olur.

Sling (askı) operasyonları ise idrar borusunun başlangıç kısmının hemen altından bir kement gibi kalıcı materyallerin geçirilmesiyle yapılır. Bu yapılar bir nevi hamak gibi kullanılarak idrar kaçırma engellenir. Kalıcı materyal olarak vücutta erimeyen sentetik malzemeler (polipropilen mesh) kullanılır.

Askı operasyonlarında en yaygın olanları şunlardır:

  • TOT (TransObturatorTape)
  • TVT (Tension-Free Vaginal Tape)

Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın durumuna ve cerrahın deneyimine bağlı olarak karar verilir. Ameliyat sonrası dönem, belirli bir iyileşme sürecini içerir ve yaşamı kısıtlayan bir süreç olabilir.

Unutulmamalıdır ki idrar kaçırma tedavileri uzun süreli etkinliğe sahip değildir ve tedavide kullanılan materyallere karşı vücudun bazı olumsuz tepkileri olabilir, bu nedenle yeni cerrahi müdahaleler gerekebilir. Ben, kendi pratiğimde hastalarımı uygunsa cerrahi olmayan, lazerle idrar kaçırma tedavisi yöntemini tercih etmeyi düşünüyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir