İdrar Kaçırma

Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırmanın olması durumuna stress üriner inkontinans (SÜİ) adı veriliyor.

Bu durumu ortaya çıkaran 2 önemli anatomik süreç var;

1. Mesane boynu hipermobilitesi (aşırı hareketliliği)

2. İntrinsik sifinkterik yetmezlik (üretra yani idrar borusunun yetersiz kapanması).

Gebelikler, doğumlar, geçirilmiş ameliyatlar, kronik öksürüklü hastalıklar, şişmanlık gibi durumlarda bu anatomik sorun ortaya çıkıyor.

Kadının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen idrar kaçırma sorununun mutlaka tedavi edilmesi gerek.

Bu durumun tedavisinde bazı ameliyatlar yapıyoruz.

Bunlardan en yaygın olanları Burch kolposüspansiyon veya Sling prosedürleri.

Burch kolposüspansiyonu, karından girilerek yapılan bir ameliyat. Mesane boynunun üzerinde uzandığı vajinal dokular her iki tarafta komşu bir bağ yapıya (Cooper ligamenti) sabitlenerek asılıyor. Böylece gülme, hapşırma, öksürme gibi durumlarda ortaya çıkan karın içi basınç artışlarında mesane boynu ve buna bitişik idrar borusu aşırı hareket etmeksizin yerinde kalıyor ve idrar kaçırma engellenmiş oluyor.

Sling (askı) operasyonları ise mesane boynuna yakın konumda idrar borusunun başlangıç kısmının hemen altından bir kement gibi kalıcı materyaller geçirilerek bu yapılar askıya alınıyor bir nevi hamak üzerine bindiriliyor. Bu durumda da bu yapılar, idrar kaçırmayı engelleyecek bir duruma geliyorlar. Kalıcı materyal olarak vücutta erimeyen sentetik malzemeler (polipropilen mesh) kullanılıyor

Askı operasyonlarında en yaygın olanları;

TOT (TransObturatorTape)

TVT (Tension-Free Vaginal Tape)

İdrar kaçırma ameliyatlarının hangisinin yapılacağına hastanın durumu ve cerrahın tecrübesi doğrultusunda karar verilir.

Ameliyat sonrası dönem belli bir iyileşme süreci gerektirir ve yaşamı kısıtlayan bir süreyi kapsar.

İdrar kaçırma tedavilerinin hiç birisi çok uzun süreli etkinliğe sahip değil. Ayrıca tedavide kullanılan materyallere karşı vücudun ürettiği bazı olumsuz tepkiler, yeni cerrahi işlemleri gerektirebilmekte.

Ben kendi pratiğimde yaptığım değerlendirme sonrasında hastalarıma eğer uygunsa ameliyatlı yöntemle değil, lazerle ameliyatsız idrar kaçırma tedavisi uygulamayı tercih ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir