Tüp Bebek Tedavisi Basamakları

 Tüp Bebek Tedavisi Basamakları

- Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon (KOH); çok sayıda olgun yumurta elde edebilmek için yumurtalıkların ilaçlarla uyarılması,

- Follikülometri; folliküllerin, ultrason ve kanda hormonlarla takibi,

- OPU (oosit pick-up); yumurtaların toplanması,

- Sperm toplama

- ICSI (mikroenjeksiyon); laboratuarda döllenme,

- ET (embriyo transferi); embriyoların rahime konması.

Doktorunuza Sorun

Yumurta Dondurma

Yumurta Dondurma

Kadınlarda bazen yumurta dondurmak gerekiyor. Yumurtalık rezervinin az olduğu yani bebek sahibi olma şansının azaldığı kadınlar var.

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Birden fazla tüp bebek tedavisi siklusu yaparak embryo sayısını artırarak gebelik şansını artırmak olarak tarif edebiliriz.