Aşılama

Gebelik oluşurken, sperm ile yumurta, kadının tüplerinde birleşir ve embryo taslağı oluşur. Sonrasında bu embryo taslağı ana rahmine yerleşir.

Hamilelikler, genel olarak cinsel ilişki sonrasında kendiliğinden ve kolaylıkla olur.

Bazen erkekteki, bazen kadındaki, bazen her iki taraftaki sorunlar ve bazen de bilinmeyen sebeplerle hamile kalmak zorlaşır.

İşte böyle zamanlarda, hamile kalabilmenin yollarından biri de intrauterin inseminasyon (IUI) yani AŞILAMA'dır

Aşılamada, tüplerinin açık olduğundan emin olduğumuz kadına, tam da yumurtlama zamanına denk gelecek şekilde, laboratuarda özel yöntemlerle hazırlanarak "yoğunluğu, hareketliliği ve kalitesi artırılmış spermler", plastik bir kanülle verilir.

Aşılama yönteminde, çiftin kendi yumurta ve spermleri kullanılır.

Aşılamada, daha çok sayıda hareketli ve kaliteli sperm, kadının önce rahimine oradan da tüplerine geçecek şekilde verildiği için gebelik şansı artar.

Aşılamadan sonuç alabilmek için;

- kadında tüplerin açık olması

- erkekte belli bir miktarda kaliteli sperm olması gerekir.

"Doğal yollarla gebe kalmakta güçlük çeken her çifte ilk olarak mutlaka aşılama yapılmalıdır" yaklaşımı doğru değil.

Hamileliğin önündeki engeller araştırıldığında kadında tüplerin kapalı olması, yumurtalık rezervinin az olması, erkekte sperm sayısının ileri derecede az olması gibi durumlarda aşılamadan fayda beklenmez. Bu gibi hastalarda direkt olarak tüp bebek tedavisi daha uygun olur.

Gebe kalmak konusunda en önemli faktör, kadının yaşıdır. İleri kadın yaşı durumlarında yumurtalık rezervi azalmıştır ve tüp bebek tedavisi daha iyi sonuç verir.

Aşılama tedavisinde;

1. Kadının yumurtaları, duruma göre hapla ya da göbek iğneleriyle uyarılır, ideal olarak bir, en fazla iki yumurta gelişmesi için yakın takip yapılır.

2. Yeterli büyüklüğe ulaşan yumurtanın çatlaması ve son olgunluğa ulaşması için çatlatma iğnesi yapılır ve buna uygun bir zaman planlaması yapılarak, laboratuarda kaliteli sperm yoğunluğu artacak şekilde hazırlanmış örnek, kadının rahimine özel bir plastik kanülle verilir.

Aşılama tedavisi boyunca can yakan ve anestezi gerektiren hiç bir işlem yoktur.

Aşılama işleminden sonra cinsel ilişki hariç, normal yaşama devam edilebilir. Bazı özel durumlarda ilave ilaç kullanabiliyorum. Aşılamayı takip eden 12-14 gün aralığında "kanda gebelik testi" yapılır.

Aşılama ile elde edilen gebeliklerin seyrinde doğal gebeliklerden farklı bir durum yoktur. Gebelik testinden önce ortaya çıkan her hangi bir bulgu, gebeliğin lehine ya da aleyhine değildir. Gebeliğin olup olmadığı mutlaka kanda gebelik testi ile kontrol edilmelidir.

Aşılama denemelerinin sayısı 3'ten fazla olmamalı. Daha fazla aşılama denemek yerine tüp bebek tedavisine yönelmek daha doğru bir yaklaşım.

Doktorunuza Sorun

Aşılama Kimlere Yapılmamalı?
Aşılama Kimlere Yapılmamalı?

Kısırlıkta hangi tedavinin uygulanacağı elbette çiftin durumuyla ilgili. Erkekte sperm sayısı çok çok az olmayan, kadında tüplerinden en az biri açık olan çiftlere aşılama tedavisi yapılabilir.

Aşılamada Hamilelik Belirtileri
Aşılamada Hamilelik Belirtileri

Hamilelik belirtileri ise aşılama yapıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra ortaya çıkar ve normal hamileliklerdeki gibi kendini gösterir

Aşılama Tedavisinde Başarı Oranı Nedir?
Aşılama Tedavisinde Başarı Oranı Nedir?

Aşılama yönteminde genellikle ilk 3 denemede takriben aynı oranlar da gebelik başarısı izlenir ve çoğunlukla ilk 3 denemenin % 80 civarında başarısı vardır.

Aşılama Ne Zaman Yapılır?
Aşılama Ne Zaman Yapılır?

Kadında en az 1 tüpün açık olması, erkekte ise aşılama için yeterli sayıda spermin varlığı durumunda aşılama (intrauterin inseminasyon) uygulanır.

Aşılama Kimlere Yapılır?
Aşılama Kimlere Yapılır?

Aşılama yöntemi, özellikle, erkekte sperm sayısı azalmış veya kadında yumurtlama sorunu olan çiftler için uyguladığımız bir yardımcı üreme yöntemidir.

Aşılama (İntraUterin İnseminasyon, IUI) Nasıl Yapılır?
Aşılama (İntraUterin İnseminasyon, IUI) Nasıl Yapılır?

İşlem esnasında kadın, jinekolojik muayene pozisyonunda uzanır. Spekulum tatbik edilir, uygun katater (inseminasyon kateteri) rahim ağzından, rahim içine ilerletilir.