Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan İlaç Protokolleri

 Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan İlaç Protokolleri

Tüp bebek tedavisinde;

1. Yumurtalıkların uyarılması (kontrollü ovaryan hiperstimülasyon, KOH),

2. Oosit toplanması (OPU) ve

3. Embryo transferi (ET), tahminen 2-3 haftalık bir süreyi kapsar.

Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH) protokolleri

- Uzun Protokol (Long Luteal protokol): Adetin 21. günü (veya beklenen adetten 1 hafta önce), her gün aynı saatte, günde 1 kez cilt altı enjeksiyon şeklinde 10 U lucrin başlanır. Adetin 2-4. günü gonadotropin (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional) tedavisi başlanır ve aynı gün lucrin dozu günlük 5 üniteye düşülür. Lucrin tedavisine çatlatma iğnesi (pregnyl, ovitrelle) gününe kadar (iğne günü dahil) devam edilir.

- OKS Long Luteal protokol (doğum kontrol haplı uzun protokol): Adetin 2-3. günü doğum kontrol hapı (Yasmin) başlanır. Doğum kontrol hapının 16. gününde, her gün aynı saatte, günde 1 kez cilt altı enjeksiyon şeklinde 10 U lucrin başlanır. Doğum kontrol hapının kalan hapları lucrin ile beraber kullanılır ve 21. gün kutu bitince doğum kontrol hapı bırakılır ama lucrin tedavisine aynı dozda devam edilir. Adetin 2-4. günü gonadotropin (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional) tedavisi başlanır ve aynı gün lucrin dozu günlük 5 üniteye düşülür. Lucrin tedavisine çatlatma iğnesi (pregnyl, ovitrelle) gününe kadar (iğne günü dahil) devam edilir.

- Mikrodoz Flare-up protokol (sulandırılmış lucrin protokol): Yumurtalık yanıtı zayıf beklenen hastalarda tercih edilir. Adetin 3. günü doğum kontrol hapı (Yasmin) başlanır. Hapın bitiminin 3. günü lucrin, lucrin tedavisinin 3. günü gonadotropin (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional) tedavisi başlanır ve lucrin tedavisine çatlatma iğnesi (pregnyl, ovitrelle) gününe kadar (iğne günü dahil) devam edilir.

- Kısa Protokol (Antagonist protokol): Adetin 2-3. günü gonadotropin (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional) tedavisi başlanır ve gonadotropin tedavisinin 4. veya 5. günü 0.25 mg antagonist (cetrotide, orgalutran) tedavi, her gün aynı saatte, günde 1 kez cilt altı enjeksiyon şeklinde başlanır. Antagonist tedavisine, çatlatma iğnesi (pregnyl, ovitrelle) gününe kadar (iğne günü dahil) devam edilir.

- Femara antagonist protokol (yumurtalık hassaslaştırıcı protokol): Yumurtalık yanıtı zayıf beklenen hastalarda tercih edilir. Adetin 2. günü, günlük 2.5 mg Femara (letrozol) 1 tablet ağızdan başlanır ve 5 gün kullanılır. Femaranın 2. günü gonadotropin (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional) tedavisi başlanır ve gonadotropin tedavisinin 4. veya 5. günü 0.25 mg antagonist (cetrotide, orgalutran) tedavi, her gün aynı saatte, günde 1 kez cilt altı enjeksiyon şeklinde başlanır. Antagonist tedavisine, çatlatma iğnesi (pregnyl, ovitrelle) gününe kadar (iğne günü dahil) devam edilir.

"Overde follikülleri uyarıcı etkisi olan gonadotropinler (Gonal-F, Puregon, Menogon, Menopur, Merional), hastanın ihtiyacına göre, günlük 150-450 ünite aralığında, her gün aynı saatte, günde 1 kez, cilt altı veya kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır."

Kontrollü ovaryan hiperstimülasyonunda takip kriterleri;

- Vajinal ultrasonografi ile follikül takibi
- Vajinal ultrasonografi ile endometrial kalınlık değerlendirmesi
- Kanda ösradiol (E2) tayini
- Kanda Luteinizan Hormon (LH), Progesteron (P) tayini

Doktorunuza Sorun

Yumurta Dondurma

Yumurta Dondurma

Kadınlarda bazen yumurta dondurmak gerekiyor. Yumurtalık rezervinin az olduğu yani bebek sahibi olma şansının azaldığı kadınlar var.

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Birden fazla tüp bebek tedavisi siklusu yaparak embryo sayısını artırarak gebelik şansını artırmak olarak tarif edebiliriz.