Tüp Bebek
  • İn Vitro Fertilizasyon (IVF)
  • İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)
  • İntrasitoplazmik Şekle Göre Seçilmiş Sperm Enjeksiyonu (IMSI)

Yumurta ve sperm hazırlığı sonrasında döllenme işlemi gerçekleştirilir. Döllenme, standart tüp bebek (İn Vitro Fertilizasyon, IVF) işlemiyle yapılabileceği gibi daha çok mikroenjeksiyon yöntemleri olan (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu, ICSI) veya (İntrasitoplazmik Şekle Göre Seçilmiş Sperm Enjeksiyonu, IMSI) yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.

İn Vitro Fertilizasyon (IVF) işleminde, hazırlanan spermler, yumurta (oosit) yakınına bırakılır ve kendiliğinden döllenme beklenir. “Sayı ve şekil sorunu olmayan spermlerde geleneksel IVF uygulanır.”

ICSI veya IMSI gibi mikroenjeksiyon yöntemlerinde ise önce, yumurta etrafındaki hücreler (kumulus ooforus) çözülür ve yumurtanın olgunluk derecesi değerlendirilir. “Sayı ve şekil açısından sorunlu spermlerde veya açıklanamayan kısırlık durumlarında ICSI veya IMSI tercih edilir.”

  • Metafaz II (MII); olgun yumurtadır ve döllenmeye hazırdır.
  • Metafaz I (MI); orta derecede olgunluktadır ve bir süre içinde olgunlaşabilir.
  • Germinal Vezikül (GV); olgun olmayan yumurtadır ve döllenmede kullanılmaz.

MII aşamasındaki yumurtalara mikroenjeksiyon uygulanır. MI aşamasındaki yumurtaların bazıları saatler içinde MII aşamasına geçebilir ve bu yumurtalara mikroenjeksiyon uygulanır.

Mikroenjeksiyon sırasında, özel bir mikroskop altında bir sperm, bir yumurtanın içine yerleştirilir ve döllenmiş yumurtalar daha sonra ana rahmi taklit eden özel inkübatörlerde izlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir