Tüp Bebek

– İn Vitro Fertilizasyon (IVF)
– İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI)
– İntrasitoplazmik şekle göre seçilmiş sperm injeksiyonu (IMSI)

Yumurta ve sperm hazırlığı sonrasında döllenme işlemi yapılır. Döllenme, standart tüp bebek (In Vitro Fertilizasyon, IVF) ama daha çok mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu, ICSI) veya (intrasitoplazmik şekle göre seçilmiş sperm injeksiyonu, IMSI) şeklinde olur.

İn Vitro Fertilizasyon (IVF) işleminde, hazırlanan spermler, yumurta (oosit) yanına bırakılır ve kendiliğinden döllenme beklenir.
“Sayı ve şekil problemi olmayan spermlerde klasik IVF uygulanır.”

ICSI ya da IMSI gibi mikroenjeksiyon yöntemlerinde ise önce, yumurta etrafındaki hücreler (kumulus ooforus) eritilip yumurtanın olgunluk derecesi değerlendirilir.

“Sayı ve şekil bakımından zayıf spermlerde veya açıklanamayan kısırlık durumlarında ICSI ya da IMSI uygulanır.”

– Metafaz II (MII); olgun yumurtadır ve döllenmeye hazırdır.
– Metafaz I (MI); orta derecede olgundur, bir süre içinde olgunlaşabilir.
– Germinal Vezikül (GV); olgun olmayan yumurtadır döllenmede kullanılmaz.

MII olan yumurtalara mikroenjeksiyon yapılır. MI yumurtaların az da olsa bir kısmı saatler içinde MII’ye dönüşebilir ve mikroenjeksiyon yapılır.

Mikroenjeksiyonda, bir tek sperm özel bir mikroskop altında bir yumurta içerisine yerleştirilir ve döllenen yumurtalar ana rahmini taklit eden özelliklere sahip inkübatörlerde takibe alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir