Tüp Bebek

In Vitro Matürasyon (IVM), henüz olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaştırılması ve döllenmeye hazır hale getirilmesi anlamına gelir. Bu işlemin ardından döllenerek elde edilen embriyo, transfer edilir.

Bu yöntemde yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar kullanılmaz ve bu nedenle aşırı hormonal yüklenmeye yol açmaz. İVM, henüz döllenmeye hazır olgun yumurtaları taşıyabilecek büyüklüğe ulaşmamış olan folliküllerden alınan yumurta hücrelerinin laboratuar ortamında özel işlemlerden geçirilerek olgunlaştırılmasını içerir. Daha sonra laboratuarda sperm ile döllenme gerçekleştirilerek embriyo elde edilir.

Hangi durumlarda In Vitro Matürasyon tekniği uygulanır?

Unutulmamalıdır ki, bu yöntem doğal olarak olgunlaşmış yumurtalara göre gebelik başarısının nispeten daha düşük olduğu bir yöntemdir. Bu nedenle genellikle aşağıdaki iki durumda tercih edilebilir:

  1. Yumurtalıkları uyarıcı tedavinin devamı sırasında, ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riskinin artabileceği tahmin edilen hastalarda tedavi süresini kısaltmak amacıyla veya,
  2. Daha önce başarısız tüp bebek denemeleri geçirmiş olan hastalarda bir umut olarak bu yöntem uygulanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir