In Vitro Matürasyon (IVM), İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi

 In Vitro Matürasyon (IVM), İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi

In Vitro Matürasyon (IVM), döllenmek için henüz olgunlaşmamış yumurtaların, laboratuarda olgunlaştırılması ve döllenmeye hazır hale getirilmesidir. Bu işlem sonrasında döllenerek elde edilen embriyo, transfer edilir.

Kadında yumurtalıkları uyarıcı ilaçların kullanılmadığı ve böylece aşırı hormonal bir yüklenmenin yapılmadığı bir yöntemdir. Henüz döllenebilecek olgun yumurtaları taşıyacak büyüklüğe ulaşmamış folliküler aspire edilerek elde edilen yumurta hücrelerinin laboratuar ortamında özel işlemlerden geçirilmek suretiyle olgunlaşması sağlanır. Arkasından laboratuarda sperm ile döllenme gerçekleştirilerek embryo elde edilir.

Hangi durumlarda in vitro matürasyon tekniği uygulanır?

Unutulmamalıdır ki doğal olarak olgunlaşmış yumurtaya göre gebelik başarısı nisbeten düşük olan bir yöntemdir. Özellikle şu iki durumda bu invitro matürasyon yöntemi tercih edilebilir. 

1. Yumurtalıkları uyarıcı tedavinin devamıyla beraber ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riskinin artacağı öngörülen bazı hastalarda tedavi süresini kısaltmak amacıyla veya,

2. Daha önce başarısız tüp bebek denemeleri olan hastalarda bir umut olarak bu yöntem uygulanabilir.

Doktorunuza Sorun

Yumurta Dondurma

Yumurta Dondurma

Kadınlarda bazen yumurta dondurmak gerekiyor. Yumurtalık rezervinin az olduğu yani bebek sahibi olma şansının azaldığı kadınlar var.

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Birden fazla tüp bebek tedavisi siklusu yaparak embryo sayısını artırarak gebelik şansını artırmak olarak tarif edebiliriz.