Yumurta Dondurma

Yumurta Dondurma

Kadınlarda bazen yumurta dondurmak gerekiyor. Yumurtalık rezervinin az olduğu yani bebek sahibi olma şansının azaldığı kadınlar var.

Yumurtalık rezervinde azalma, ya yaş ile ortaya çıkar ya da ailesel durumlarla. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler ya da bazı ameliyatlar yumurtalık rezervini azaltır. Yumurtalık rezervi azalmış ya da azalma riski yüksek olan hastalarda yumurta dondurma işlemi yapmak, ileride bebek sahibi olma şansını devam ettirmemizi sağlıyor.

Yumurta dondurma işlemi sadece talepler doğrultusunda değil, tıbbi gereklilik hallerinde yapılıyor. Yumurtalarının dondurulması için sağlık raporu almak zor değil. Mevcut durumun tespiti çok kısa sürede, bir kaç basit testle yapılıp rapor düzenleniyor.

Tedavi, tüp bebek tedavisi yapar gibi başlıyor, ilaçlarla ya da ilaçsız olarak yumurtalıklar uyarılarak mevcut yumurtalar büyütülüp toplanıyor. Toplanan yumurtalara dondurma işlemi uygulanıyor ve ihtiyaç duyulacağı zamana dek saklanıyor. Saklama süresi hastanın isteğine göre belirleniyor.

Doktorunuza Sorun

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Embryo Pooling (Embryo Havuzu)

Birden fazla tüp bebek tedavisi siklusu yaparak embryo sayısını artırarak gebelik şansını artırmak olarak tarif edebiliriz.